• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
  • Log In
  • Registration
ช่องทางแจ้งการโอนเงิน

วิธีการจ่ายเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน

1 ชำระด้วยตัวเองที่สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

2 โอนเงินทาง ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

เลขที่บัญชี 142-0-24237-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี โครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนกรมสุขภาพจิต

หมายเหตุ กรณีจ่ายค่าสมัครฯ มากกว่า 1 คน ให้แจ้งรายชื่อแยกรายบุคคล พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

วิธีการจ่ายเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน

1 ชำระด้วยตัวเองที่สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

2 โอนเงินทาง ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

เลขที่บัญชี 142-0-24237-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี โครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนกรมสุขภาพจิต

หมายเหตุ กรณีจ่ายค่าสมัครฯ มากกว่า 1 คน ให้แจ้งรายชื่อแยกรายบุคคล พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

ช่องทางแจ้งการโอนเงินมี 3 ช่องทางดังนี้

  แจ้งผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์:

โดยทำการ Login เข้าระบบอีกครั้ง (หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว)จะปรากฏหน้าจอแบบฟอร์มการโอนเงิน“รายละเอียดส่วนตัว” แล้ว กดปุ่ม คลิกเพื่อส่งรายละเอียดจะปรากฏหน้าจอ “แบบฟอร์มส่งใบเสร็จรับเงิน” และทำการ Upload ไฟล์ใบเสร็จเข้าระบบ แล้วกด Submit

หมายเหตุ : ถ้าหากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถ Upload ไฟล์ใบเสร็จการโอนเงินเข้าทางระบบออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ ส่งหลักฐานผ่านช่องทาง ดังนี้(เลือกเพียง 1 ช่องทาง)

1  ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครพร้อมรายละเอียดมาที่ E-mail : depressionrun2017@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่องว่า หลักฐานการโอนเงินโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน กรมสุขภาพจิต

2 ส่งหลักฐานทางกลุ่ม LINE : DepressionRun2017

QR