• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
  • Log In
  • Registration
การสมัครใช้งานผ่านเว็บไซต์

1 กรณีใช้งานครั้งแรกให้คลิกที่ Sign Up Here

2 กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบ คลิกที่ปุ่ม Sign up

3 เสร็จแล้วระบบจะกลับมาที่หน้า Login เข้าใช้งานระบบกรอก Username (Email) และ Password ที่ท่านระบุในข้อ 2 คลิก Send

4 กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบ คลิกที่ปุ่ม Update เพื่อทำการ Update ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

5 คลิกปุ่ม Logout เพื่อออกจากระบบ

6 ชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ท่านสะดวก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ การชำระเงิน

7 ในกรณีที่ท่านต้องการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ให้ทำการถ่ายรูปใบเสร็จ หรือ Scan ใบเสร็จที่ท่านชำระเงินเรียบร้อย

8 Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง

9 คลิกที่ แบบฟอร์มการโอนเงิน กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบ คลิก ปุ่ม Choose File เลือกไฟล์ที่ท่านเตรียมในข้อ 7 เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Submit

10 กรอกเบอร์โทร และ Line ID ถ้าไม่มีให้พิมพ์คำว่า ไม่มี เสร็จแล้วคลิกปุ่มส่งข้อความ เพื่อทำการส่ง Line แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

11 การลงทะเบียนเข้าร่วมงานของท่านเรียบร้อย ท่านสามารถเช็คข้อมูลการยืนยันได้จากหน้าเว็บไซต์ หัวข้อ รายชื่อผู้เข้าร่วม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเมนู ติดต่อฯ