ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   เรื่อง : จิตเภท

จิตเภท

โดย. พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา /คู่มือจิตเวชศาสตร์ สำหรับประชาชน หน้า 157-160

ประชาชนจำนวนไม่น้อยมีความเข้าใจผิดและเชื่ออย่างผิดๆ ว่าโรคจิตเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของภูตผีปีศาจ และเป็นโรคที่รักษาไม่หาย จึงไม่พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจิตเวชแต่กลับพาไปรดน้ำมนต์ เข้าทรง หรือปล่อยให้อยู่กับบ้านไปตามบุญตามกรรม บางรายในชนบทถึงกับล่ามโซ่ผู้ป่วยไว้กับเสาเรือน

จึงขอให้ท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจ และเมื่อมีโอกาสก็ขอได้โปรดบอกกล่าวต่อๆ กันไปด้วยว่า โรคจิตนั้นส่วนมากรักษาให้หายได้เช่นเดียวกับโรคทางกาย ถ้าหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องเสียแต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ตาม โรคจิตก็เช่นเดียวกับโรคอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ บางรายอาจหายขาด บางรายเพียงแต่ทุเลา และบางรายก็อาจเป็นเรื้อรังตลอดชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยปลายประการ เช่น ประเภทหรือลักษณะของโรคนั้น ความรุนแรง และระยะเวลาที่เป็นมา

จิตเภท

ในบรรดาผู้ป่วยโรคจิตที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งทั่วประเทศไทย จิตเภทเป็นโรคที่พบได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับโรคจิตประเภทอื่นๆ ผู้ป่วยจิตเภทแสดงอาการของโรคจิตให้ผู้ใกล้ชิดสังเกตเห็นได้ชัดเจนกว่า จึงสมควรที่ประชาชนจะได้ทราบลักษณะอาการและวิธีการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ไม่ว่าโรคจิตหรือโรคประสาทชนิดใดๆ ระยะเวลาและผลของการรักษาขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อาการของโรคดำเนินมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งมาหาแพทย์เร็วเท่าใดอาการก็ทุเลาได้เร็วและทุเลาได้มากเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีอาการมานานโรคย่อมเรื้อรังรักษาหายได้ยาก หรือในบางรายไม่อาจรักษาให้หายเป็นปกติได้เลยญาติหรือผู้ใกล้ชิดจึงควรรีบพาผู้ป่วยมาพบจิตแพทย์โดยเร็วที่สุด

จิตเภทเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง แปลจากชื่อโรคในภาษาอังกฤษว่า “schizophrenia” ผู้ป่วยอาจเกิดอาการไม่ชัดเจนมาก่อนเป็นเวลานานหลายๆ เดือนก็ได้

อาการ

ผู้ป่วยจะแสดงความผิดปกติหลายๆ ด้านร่วมกัน คือมีความผิดปกติของความนึกคิด พฤติกรรม และอารมณ์มักจะเสียความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น เฉยเมย ไม่ยินดียินร้าย ไม่สนใจและไม่แสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือท่าที ไม่ว่าญาติหรือเพื่อนฝูงจะเป็นอย่างไรหรือแสดงต่อเขาอย่างไร ขาดความสนใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ไม่สนใจโลกภายนอก เช่น ใครจะรักกัน ไฟจะไหม้ที่ใดก็ไม่รู้ มักแยกตัวอยู่คนเดียวไม่เข้ากลุ่ม เช่น เคยรับประทานอาหารที่โต๊ะพร้อมหน้าบิดามารดา ก็แยกไปรับประทานคนเดียวในห้องนอน ชอบอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาสังสรรค์กับครอบครัว เคยไปงานสังคมต่างๆ เช่น งานเลี้ยง งานศพ ก็ไม่ไปโดยไม่มีเหตุผล ความประพฤติมักเสื่อมถอยกลับไปคล้ายผู้ที่อยู่ในวัยอ่อนกว่า หรือบางรายอาจคล้ายทารกไปเลย เช่น ผู้ป่วยอายุ 30 ปี อาจแสดงกิริยาวาจาหรือแต่งกายคล้ายเด็กอายุ 10 ขวบ บางรายไม่ชอบสวมเสื้อผ้า มิใช่เพื่อโอ้อวดร่างกายส่วนที่ควรปกปิด หรือเพราะเกิดอารมณ์ทางเพศอย่างที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิด แต่เป็นเพราะสภาพของจิตใจที่เสื่อมถอยกลับไปสู่วัยเด็กหรือวัยทารกดังกล่าวนั่นเอง ท่านคงสังเกตว่า ทารกหรือเด็กเล็กไม่ใคร่ชอบสวมเสื้อผ้าโดยไม่รู้สึกกระดากอาย ผู้ป่วยจิตเภทบางรายหัวเราะคิดคักอย่างไม่มีเหตุผล พูดคนเดียว หรือพูดกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน

ผู้ป่วยจิตเภทอาจมีพฤติกรรมแปลกประหลาด เช่น ลุกขึ้นอาบน้ำเวลาตีสามขณะอากาศหนาว ลงไปแช่ในตุ่มน้ำที่ขังไว้สำหรับริโภค แต่งกายพิกลผิดผู้อื่นและผิดไปจากบุคลิกภาพเดิมของตนอย่างมาก หัวเราะสลับกับร้องไห้ จุดธูปสวดมนต์ทั้งวัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น บางรายเอะอะ อาละวาด หยาบคาย ก้าวร้าว หรือพูดจาเลอะเทอะไม่ได้ใจความหรือบางรายอาจไม่พูดเลยคล้ายเป็นใบ้ ไม่ยอมรับประทานอาหาร ไม่ยอมเคลื่อนไหวเหมือนรูปปั้น

นอกจากนี้ผู้ป่วยจิตเภทบางรายอาจมีความผิดปกติซึ่งไม่เป็นความจริงในชีวิตของเขา เช่น หลงผิดว่าภรรยาเป็นชู้กับชายเพื่อนบ้าน หลงผิดว่าคู่สมรสหรือเพื่อนของตนมีความมุ่งร้ายจะเอาชีวิต หลงผิดว่าตนเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหลายล้านบาท บางรายมีประสาทหลอน เช่น หูแว่วได้ยินเสียงเพื่อนด่าหยาบคาย ได้ยินเสียงบิดาสั่งให้ตัดนิ้วตนเองทิ้งเสีย หรือมีประสาทหลอนทางตา เห็นเป็นภาพหลอนว่าภรรยากำลังถือมีดตรงเข้ามาจะทำร้ายตน ผู้ป่วยหวาดกลัวมากจนอาจหาทางป้องกันตัว โดยรีบคว้าปืนยิงภรรยาเสียก่อน ทำให้เกิดคดีฆาตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องชวนสลดใจที่ไม่น่าเกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

จากการศึกษาผู้ป่วยคดีในโรงพยาบาลจิตเวชพบว่า มีหลายรายที่การฆาตกรรมนั้นเกิดจากอาการทางจิต คือเกิดจากอาการหลงผิดหวาดระแวง หรือประสาทหลอน และอาการผิดปกติเหล่านี้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดก็สังเกตเห็นมาก่อน แต่ไม่รีบพาไปรักษาด้วยความนิ่งนอนใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงปรากฏข่าวสะเทือนขวัญในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆ ในทำนองพ่อใช้ขวานฟันคอลูกในเปล สามีแทงภรรยาที่กำลังนั่งหันหลังทำกับข้าว เป็นต้น

ผู้ป่วยจิตเภทไม่จำเป็นต้องมีอาการดังกล่าวหลายอย่างร่วมกัน บางคนอาจแสดงอาการผิดปกติให้เห็นเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างก็ได้ เช่น อาจมีเพียงอาการหลงผิดชนิดระแวงร่วมกับหูแว่ว โดยยังคงประกอบกิจวัตรประจำวันได้เช่นปกติ และพูดคุยได้เรื่องราวดี บางคนอาจเพียงแต่แยกตัวเอง เฉื่อยเฉยไม่ทำการงาน ไม่ยินดียินร้ายแต่ก็ไม่เอะอะอาละวาด วุ่นวาย และไม่มีประสาทหลอนหลงผิดแต่อย่างใด

ตำราแพทย์แขนงจิตเวชศาสตร์จึงแบ่งการวินิจฉัยโรคจิตเภทออกเป็นย่อยๆ อีกหลายประเภท ซึ่งจิตแพทย์ใช้ประกอบการพิจารณาทางวิชาการเพื่อให้การรักษาและพยากรณ์โรค

อาการต่างๆ ที่บรรยายมาข้างต้นล้วนเป็นอาการซึ่งผู้ใกล้ชิดจะสังเกตเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นเพความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ก็พอทราบได้ว่าบุคคลนั้นเริ่มป่วยเป็นโรคจิตแล้ว จึงไม่ควรรีรอหรือลังเลที่จะพาไปหาจิตแพทย์เลย


สาเหตุ

จากการศึกษาและงานวิจัยมากมาย ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนของโรคจิตเภทได้ อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่า โรคจิตเภทเกิดจากความผิดปกติทางชีวเคมีของร่างกายที่มีชื่อว่าโดปามีน ซึ่งเป็นสารเคมีในสมอง หรือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันเป็นพหุปัจจัย จิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเชื่อว่า สิ่งแวดล้อมทางจิตใจและสังคมซึ่งเริ่มตั้งแต่ในวัยทารกมีอิทธิพลไม่น้อย ในอันที่จะช่วยส่งเสริม หรือสนับสนุนให้เกิดอาการของโรค สิ่งแวดล้อมนี้มีความหมายกว้าง นับตั้งแต่บุคลิกภาพและท่าทีของบิดามารดาที่ต่อผู้ป่วย เช่น ญาติ ครู เพื่อน ผู้บังคับบัญ ชา ผู้ร่วมงาน ฯลฯ แต่อิทธิพลที่สำคัญที่สุดคือ ความสัมพันธ์และท่าทีของมารดาต่อผู้ป่วยตั้งแต่ในวัยทารก มารดาได้ให้ความรักความเข้าใจและความอบอุ่นอย่างถูกต้องและพอเพียงหรือไม่ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากมารดาที่กระด้างชาเย็น เจ้าอารมณ์ ดุร้าย ทารุณ หรือตรงกันข้าม ปกป้องฟูมฟักบุตรจนเกินควร มีโอกาสและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคทางจิตเวชหลายๆ ชนิด รวมทั้งโรคจิตเภทได้มากกว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากมารดาที่อบอุ่น อารมณ์คงเส้นคงวา และบรรลุวุฒิภาวะ

อุบัติการณ์และระบาดวิทยา

จิตเภทเป็นโรคจิตที่พบมากที่สุดในบรรดาโรคจิตทั้งหมด เกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา อาชีพ และเศรษฐานะ แม้ว่างานค้นคว้าวิจัยในต่างประเทศจะแสดงว่าประชาชนในระดับเศรษฐกิจและสังคมต่ำเป็นโรคจิตเภทมากกว่าพวกระดับเศรษฐกิจและสังคมสูงก็ตาม

จากสถิติผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ. 2504 ผู้ป่วยโรคจิตที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 2,406 ราย เป็นโรคจิตเภทเสีย 1,141 ราย หรือ 59.65% ของผู้ป่วยโรคจิตทั้งหมด จึงเห็นได้ว่า จิตเภทเป็นโรคจิตที่พบได้มากที่สุดในโรงพยาบาลจิตเวชของประเทศไทย สถิติที่ได้ใกล้เคียงกับสถิติของโรงพยาบาลจิตเวชในต่างประเทศมาก

ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ 17 โรงพยาบาล ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้น ประกอบไปด้วยผู้ป่วยทั้งที่เป็นนักศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ครูอาจารย์ แพทย์ ข้าราชการพลเรือน พ่อค้า ชาวนา ชาวสวน กรรมกร ฯลฯ

โรคนี้พบมากในเกณฑ์อายุ 15-44 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บุคคลต้องเผชิญปัญหาการปรับตัวกับเหตุการณ์และความตึงเครียดของชีวิตหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาการศึกษา อาชีพ การสมรส การสร้างฐานะและครอบครัว เป็นต้น ฯลฯ ในเด็กและผู้ชราก็อาจพบโรคนี้ได้บ้าง แต่อุบัติการต่ำกว่าในวัยเจริญพันธุ์มาก

การรักษา

การรักษาโรคทางจิตเวชได้วิวัฒนาการไปมาก เมื่อเทียบกับสมัยก่อน เช่น เมื่อศตวรรษก่อน ในยุคที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยโรคจิต ในครั้งกระนั้น โรงพยาบาลยังไม่มีแพทย์ศึกษาอบรมทางจิตเวชศาสตร์โดยตรง และนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่พบยาสงบประสาทที่ให้ผลดีเยี่ยมเช่นในปัจจุบันนี้ การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจึงเป็นไปอย่างล้าสมัย

แต่ในปัจจุบันเรากล้ากล่าวได้ว่า การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิตของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นการดูแลรักษาที่ทันสมัยเทียบเท่าอารยประเทศ แม้เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยหรือที่พักและเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับโรงพยาบาลฝ่ายกายทั่วไปมิได้กักขังหรือผูกมัดผู้ป่วยไว้ในห้องลูกกรงเหล็กเช่นที่ประชาชนบางคนเข้าใจผิด

ผู้ร่วมงานฝ่ายรักษาประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา

อนึ่ง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท มิได้หมายความว่าจะต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาลทุกรายไป มีผู้ป่วยจำนวนมากที่อาจได้รับผลดีจากการรักษาแบบผู้ป่วยนอกคือยังอยู่บ้านได้ แต่มาพบแพทย์สม่ำเสมอตามกำหนดนัด เช่น สัปดาห์ละครั้ง ญาติผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่าเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการทางจิต แพทย์จะต้องรับไว้ เมื่อแพทย์แนะนำให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกก็โกรธ โดยเข้าใจผิดว่า โรงพยาบาลปฏิเสธไม่ให้บริการแก่ผู้ป่วย ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีโรงพยาบาลใดในโลกจะสามารถรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในได้หมดทุกราย เพราะนอกจากปัญหาใหญ่เรื่องจำนวนเตียงไม่พอกับจำนวนผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยบางรายโรคหรือโรคเดียวกันแต่อาการต่างกัน บางรายรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ผลดีกว่าด้วยซ้ำไป

ในกรณีผู้ป่วยโรคจิตเภท ผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการ อาการไม่รุนแรง ควบคุมเองได้ ญาติช่วยดูแลได้ หรือยังพอประกอบอาชีพได้ ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาล

การพิจารณาว่าผู้ป่วยสมควรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ จึงควรเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจเท่านั้น ญาติหรือผู้พาผู้ป่วยมาจึงควรรับฟังความเห็นของแพทย์

วิธีการรักษาส่วนใหญ่ใช้ยารักษาโรคจิตเป็นหลัก ยาประเภทนี้มีหลายชนิดแพทย์จะเลือกสั่งให้เหมาะสมกับอาการของโรค ญาติจึงไม่ควรซื้อยาตามร้านขายยาให้ผู้ป่วยรับประทานเอง เพราะนอกจากจะไม่ถูกกับอาการของโรคแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายได้

ผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล ยังมีวิธีการรักษาแบบอื่นร่วมด้วย ซึ่งแพทย์ผู้รักษาจะเลือกวิธีการร่วมเป็นรายๆ ไป เช่น

1. การทำจิตบำบัด คือ การทำให้ผู้ป่วยสบายใจขึ้น โดยพูดถึงปัญหาของผู้ป่วยด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับแพทย์ผู้รักษา
2. การรักษาด้วยไฟฟ้า ใช้ในผู้ป่วยบางราย
3. อาชีวบำบัด คือการรักษาแบบให้ผู้ป่วยทำงาน เช่น งานหัตถกรรมประดิษฐ์ของต่างๆ งานเย็บสาน จักทอ เพื่อมิให้ผู้ป่วยมีเวลาว่างฟุ้งซ่าน ขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์ทางการรักษาด้วย เพราะกรรมวิธีของงานบางอย่างเป็นหนทางให้ผู้ป่วยได้ระบายอารมณ์หรือความรู้สึกภายในด้วย เช่น การใช้ฆ้อนย้ำทุบเปลือกมะพร้าวแรงๆ เพื่อนำไปทำพรหมเช็ดเท้าเป็นทางระบายอารมณ์โกรธหรือความรู้สึกอยากทำร้ายผู้อื่น นอกจากนี้เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไป อาจนำความชำนาญที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
4. สันทนาการบำบัดและการฟื้นฟูบุคลิกภาพ คือ การหย่อนใจ การกีฬา ศิลปะ และการรื่นเริงต่างๆ ซึ่ง นอกจากจะให้ประโยชน์ทางระบายอารมณ์และช่วยฟื้นฟูบุคลิกภาพของผู้ป่วยแล้วยังช่วยให้ผู้ป่วยโรคจิตซึ่งมักเสียความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรือแยกตัวจากสังคมได้ฝึกปรับตัวเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์กับบุคลอื่นด้วย อันเป็นการกรุยทางให้เขาได้กลับไปสู่สังคมและชุมชน อย่างที่สังคมและชุมชนเต็มใจต้อนรับเขา ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการรักษาผู้ป่วยจิตเภท

โรคจิตเภทส่วนมากมักเป็นๆ หายๆ แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและในสังคมของเขาเหมาะสม เช่น ครอบครัวอบอุ่น มีความเข้าใจ เห็นใจ และยอมรับผู้ป่วย เต็มใจรับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างจริงใจ สังคมและชุมชนไม่แสดงความรังเกียจผู้ป่วยและผู้ป่วยเลือกดำเนินชีวิตอย่างไม่ต้องพบความตรึงเครียดมากนัก ผู้ป่วยเองติดตามผลการรักษากับแพทย์สม่ำเสมอ อาการก็มักไม่กลับกำเริบอีก

ในทางตรงกันข้าม หากสภาพครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยไม่เอื้ออำนวยหรือผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและพอเพียง ก็อาจมีอาการกำเริบบ่อยครั้ง หรืออาจเป็นเรื้อรังจนบุคลิกภาพเสื่อมกลับคืนสู่สภาพปกติไม่ได้ตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม การอบรมเลี้ยงบุตรหลานอย่างถูกต้องตามหลักสุขภาพจิตอันจะให้เยาวชนเจริญเติบโตอย่างมีสุขภาพจิตดี ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันมิให้โรคจิตเภทกลับเป็นซ้ำอีก ยังเป็นการป้องกันโรคจิตโรคประสาทอื่นๆ และบุคลิกภาพแปรปรวนต่างๆ อีกด้วย


*******************************************ที่มาของข้อมูล: จาก คู่มือจิตเวชศาสตร์ สำหรับประชาชน หน้า 157-160.


ผู้แต่ง: โดย. พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา /คู่มือจิตเวชศาสตร์ สำหรับประชาชน หน้า 157-160 - dmhstaff@dmhthai.com - 16/1/2006

   ความคิดเห็นจากคุณ jiraporn

ได้ความรู้ดีค่ะแต่ขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกว่านี้โดยเฉพาะอัตราผู้ป่วยใน เพราะจากบทความนี้ใช้สถิติตั้งแต่ปี 2504 ซึ่งดิฉันยังไม่เกิดเลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  : jiraporns@gmail.com ::  10/2/06 19:56

   ความคิดเห็นจากคุณ มาลี

เรียนถาม ว่า เด็กออทิสติก อยู่ในกลุ่มโรคจิตเภทหรือไม่
ขอบคุณค่ะ

  : areerum@hotmail.com ::  18/3/06 12:42

   ความคิดเห็นจากคุณ อรทัย

เรียนถาม
epilepsy มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ phychosis
ขอความกรุณาตอบมาทาง mail ด้วยได้ไหมค่ะ
ตอนนี้กำลังทำรายงานเรื่องนี้อยู่
จะส่งวันพุธ 5 เมษายน นี้
จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  : oil_888@hotmail.com ::  1/4/06 20:51

   ความคิดเห็นจากคุณ อรรคพล

มองกันดีดีเเล้ว คนเราทุกคนในสังคมต่างก็เป็นโรคจิตกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อย คนเขียนบทความนี้เองก็เช่นกัน เพียงเเต่ว่าโรคจิตที่เเต่ละคนเป็นยังไม่รุนเเรง เเละอาจเป็นเเบบเดียวกันทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
ผมอ่านเเล้วเกิดคำถามขึ้นว่า เป็นจิตเภทเเล้วเกิดผลเสียยังไง? เพราะไม่เห็นมีเขียนไว้

  : akkpon84@yahoo.com ::  15/4/06 11:25

   ความคิดเห็นจากคุณ กาญจนบุรี

เป็นเรื่องเศร้ามากๆ เมื่อคนในครอบครัวเป็นขึ้นมา ความผิดปกติที่ต้องใช้เวลารักษานานเกือบปี ยาก็แพงมาก แต่ก็เป็นส่วนจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เมื่อหายเป็นปกติก็ต้องกินยาต่อเนื่อง แต่บนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีมากๆ ขอขอบพระคุณ อจ.หมอวีระพล อุณหรัศรี ค่ะ เพราะโรคบางโรคเมื่อเกิดกับคนที่เรารักเงินมันไม่ได้มีความสำคัญเลยถ้าเค้าไม่หาย


  : kanbinmun@yahoo.com ::  5/6/09 20:20

   ความคิดเห็นจากคุณ กาญจนบุรี

เป็นเรื่องเศร้ามากๆ เมื่อคนในครอบครัวเป็นขึ้นมา ความผิดปกติที่ต้องใช้เวลารักษานานเกือบปี ยาก็แพงมาก แต่ก็เป็นส่วนจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เมื่อหายเป็นปกติก็ต้องกินยาต่อเนื่อง แต่บนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีมากๆ ขอขอบพระคุณ อจ.หมอวีระพล อุณหรัศรี ค่ะ เพราะโรคบางโรคเมื่อเกิดกับคนที่เรารักเงินมันไม่ได้มีความสำคัญเลยถ้าเค้าไม่หาย


  : kanbinmun@yahoo.com ::  5/6/09 20:20

   ความคิดเห็นจากคุณ แจ่มจันทร์

ดิฉัน เป็นโรคจิต ประเภทโรคประสาท ชนิดซึมเศร้ารึป่าว
มีวิธีรักษาอย่างไรค่ะ อยากมีความสุขเหมือนคนทั่วไป แต่บางครั้งก็อยากอยู่คนเดียว บางครั้งนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้คิดอะไรก็มีน้ำตาไหนออกมา ฯลฯ
ติดต่อกลับด้วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  : annaoluk@hotmail.com ::  18/12/09 23:19

   ความคิดเห็นจากคุณ พู่

ฉันว่าคนเราทุกคนในสังคมต่างก็เป็นโรคจิตกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยเพี ยงเเต่ว่าโรคจิตที่เเต่ละคนเป็นยังไม่รุนเเรง เเละอาจเป็นเเบบเดียวกันทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
จริงไหม เหมือนกับตัวฉัน ฉันคงเป็นโรคจิตชนิดรุนแรงที่ชอบหาเรื่องชาวบ้าน ด่าพ่อแม่ ประจานคนอื่น บ้าผู้ชาย ขาดผู้ชายไม่ได้ อย่างนี้ฉันก็เป็นโรคจิตน่ะซิค่ะ ฉันจะทำยังไงดีให้หายจากโรคและนิสัยอย่างนี้ค่ะ โปรดตอบคำถามฉันด้วยน่ะค่ะ ฉันจะได้รีบปรับปรุงตัวเพื่อนสังคม เพื่อที่ใครต่อใครจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะฉันอีกค่ะ

  : devilltee@hotmail.com ::  25/3/10 03:13

   ความคิดเห็นจากคุณ mukojk

tWj8Cf <a href="http://qtxvabdrczud.com/">qtxvabdrczud</a>, [url=http://hvfkebxixdxa.com/]hvfkebxixdxa[/url], [link=http://esnxbndhfonz.com/]esnxbndhfonz[/link], http://dhdfkeavrsgf.com/

  : vhwbbs@clodfg.com ::  7/4/11 09:30

   ความคิดเห็นจากคุณ คนๆนึง

เด็กออทิสติกไม่จัดอยู่ในโรคจิตเภทครับ เพราะโรคจิตเภทเกิดจากความรู้สึกและอารมณ์ที่แสดงไปทางก้าวร้าวและเก็บกดแต่เด็กออทิสติดเกิดจากสิ่งที่ผิดแผกไปจากธรรมชาตินั้นเอง

  : M_Inw@hotmail.com ::  10/5/13 00:42

   ความคิดเห็นจากคุณ คนๆนึง

เด็กออทิสติกไม่จัดอยู่ในโรคจิตเภทครับ เพราะโรคจิตเภทเกิดจากความรู้สึกและอารมณ์ที่แสดงไปทางก้าวร้าวและเก็บกดแต่เด็กออทิสติดเกิดจากสิ่งที่ผิดแผกไปจากธรรมชาตินั้นเอง

  : M_Inw@hotmail.com ::  10/5/13 00:43

   ความคิดเห็นจากคุณ ????? ???

????????? ???
<a href="http://www.longzhuchem.com/nike???-ke5k-1.html" >????? ???</a>

  : vdhbepa@gmail.com ::  2/11/13 23:26

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I have had some lovely compliments lately in dance classes from fellow students and friends about <a href="http://www.fisiomedicalcenterchieti.com/stat/fisiomedicalcenterchietijordans.asp">Nike Jordans</a>[url=http://www.nakupendasafari.com/wall/nakupendasafarijordans.asp]cheap Jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : khastsnapgd@gmail.com ::  25/4/14 04:17

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Perfect! Wonderful item and seller. 5 stars. Great gift here <a href="http://www.stefanomancinelli.it/stefano/stefanomancinellijordans.asp">Air Jordans retro shoes</a>[url=http://www.lamontredu.it/stat/lamontredujordans.asp]Air jordans[/url] for you.
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : nrwqijtubor@gmail.com ::  29/4/14 02:25

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I have had some lovely compliments lately in dance classes from fellow students and friends about <a href="http://www.morrauto.it/public/blog/morrautoitjordans.asp">Air Jordans retro</a>[url=http://www.holidays-in-north-devon.co.uk/holidaysjordans.asp]Nike Air Jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : hmctrexj@gmail.com ::  29/4/14 19:27

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

I have had some lovely compliments lately in dance classes from fellow students and friends about <a href="http://www.mgmsub.it/stat/mgmsubjordans.asp">Nike air jordans</a>[url=http://www.mgmsub.it/stat/mgmsubjordans.asp]Nike Jordans[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : nxolmq@gmail.com ::  29/4/14 19:54

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you're going to have something to put on in case you last but not least get that reservation at Lower <a href="http://www.lamontredu.it/stat/lamontredujordans.asp">Cheap Jordans Shoes</a>[url=http://www.zenjisaluqi.com/src/zenjisaluqijordans.asp]Air jordans[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : jhpxfrzmzc@gmail.com ::  30/4/14 01:28

   ความคิดเห็นจากคุณ Nike shox clearance

Now you're going to have something to put on in case you last but not least get that reservation at Lower <a href="http://www.patriziaromano.it/stat/patriziaromanojordans.asp">Air jordan</a>[url=http://www.nakupendasafari.com/wall/nakupendasafarijordans.asp]cheap Jordan shoes[/url].
<a href="http://www.nikeshox4sale.com/" >Nike shox clearance</a>

  : bhjchqk@gmail.com ::  30/4/14 06:14

   ความคิดเห็นจากคุณ Jordan 11 Black And White

The Executive who was able to sell his cheap jordan shoes story for 1 million ordan11lowconcord.blogspot.com">Jordan 11 Black And White</a> [url="http://nikeairjordan11lowconcord.blogspot.com"]Jordan 11 Concord[/url] http://nikeairjordan11lowconcord.blogspot.com
<a href="http://airjordan11lowconcord.designshuffle.com" >Jordan 11 Black And White</a>

  : tyrpaaq@gmail.com ::  30/6/14 13:18

   ความคิดเห็นจากคุณ Jordan 11 Concord

A Father who just ended up selling his cheap jordan shoes novel for a million dollars ordan11lowconcord.blogspot.com">Jordan 11 Black And White</a> [url="http://nikeairjordan11lowconcord.blogspot.com"]Jordan 11 Concord[/url] http://nikeairjordan11lowconcord.blogspot.com
<a href="http://nikeairjordan11lowconcord.blogspot.com" >Jordan 11 Concord</a>

  : rbimqrliox@gmail.com ::  1/7/14 02:34

   ความคิดเห็นจากคุณ john

iZWe1h http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com

  : john@hotmail.com ::  18/7/14 12:13

   ความคิดเห็นจากคุณ link building

9zntfl Major thanks for the blog.Really thank you! Much obliged.

  : email@gmail.com ::  19/7/14 05:39

   ความคิดเห็นจากคุณ Hunter

Looking for work http://www.findagroomer.com/pet-owner-help.htm xenical orlistat online new information information knowledge-base

  : crazyivan@yahoo.com ::  26/7/14 05:57

   ความคิดเห็นจากคุณ Adrian

What do you want to do when you've finished? http://www.alittletouchofold.com/about-us buy combivent Some travel agents will take personal checks but very few will take credit cards due to the

  : gobiz@gmail.com ::  26/7/14 13:17

   ความคิดเห็นจากคุณ Caleb

What's your number? รฏยปยฟhttp://www.embodimentproject.org/artist-statement/ buy cheap cyproheptadine d. Illness: The student must notify the preceptor and the Director of Experiential

  : dirtbill@yahoo.com ::  26/7/14 18:31

   ความคิดเห็นจากคุณ Amelia

I don't like pubs http://chamberschampions.org/2013-sponsors/ discount cymbalta coupons adhesive tape), and miscellaneous supplies, such as cervical collar, asepto

  : coolman@msn.com ::  26/7/14 23:19

   ความคิดเห็นจากคุณ Eva

Very interesting tale http://allstarbreakfast.com/award/ cytotec 400 mg 4. Psychotherapeutic medications (tranquilizers, sedatives, weakness or fatigue medications, etc.)

  : behappy@yahoo.com ::  27/7/14 09:55

   ความคิดเห็นจากคุณ Benjamin

Some First Class stamps http://cainawning.com/residential/ desyrel tablet 50 mg 30 tb Reference Number assigned by the pharmacy.

  : nogood87@yahoo.com ::  27/7/14 20:04

   ความคิดเห็นจากคุณ Kimberly

I'm retired http://bbgrocerymeatdeli.com/web-specials/ doxycycline hyclate 100 mg individual to the problem solving process and in so doing, develop appreciation and the

  : behappy@yahoo.com ::  28/7/14 06:53

   ความคิดเห็นจากคุณ Alejandro

i'm fine good work http://www.berlinhotelandsuites.com/social-gatherings/ endep tablets environments in great detail is generally not conducive to a positive learning environment.

  : freelove@msn.com ::  28/7/14 17:38

   ความคิดเห็นจากคุณ Zoe

Do you play any instruments? http://tandimwines.com/about/ purchase finpecia online C. Literature basic medical evaluate basic medical evaluate basic medical evaluate literature sophistication and

  : friend35@hotmail.com ::  29/7/14 15:25

   ความคิดเห็นจากคุณ Kaitlyn

this post is fantastic http://www.salacela.net/coleccion/13/ flovent price Preceptors qualify to participate in the PEP by meeting and adhering to standards set by the UNC

  : infest@msn.com ::  30/7/14 01:59

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Name*
Email*

ความคิดเห็น *


BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp