ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงานสุขภาพจิตเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ซึมเศร้า...เราคุยกันได้

Gallery สุขภาพจิตเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ซึมเศร้า...เราคุยกันได้....

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ด้านหน้า

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ด้านหลัง

เหรียญรางวัล

เหรียญรางวัล

สุขภาพจิต เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนครั้งที่ 1
"ซึมเศร้า เราคุยกันได้"
Depression : Let's Talk Mini Marathon 2017

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1 เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิต และสร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

2 เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้บุคลากรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งประชาชน ให้ความสำคัญ กับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

3 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่เป็นเครือข่ายด้านสุขภาพจิต กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนร่วมในโครงการฯ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพกับภาคี เครือข่ายด้านสุขภาพจิต

4 เพื่อเป็นการจัดหาทุนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคจิตเวช


 ประเภทระยะวิ่ง

1 วิ่ง 10 กิโลเมตร

2 วิ่ง 5 กิโลเมตร

3 เดิน-วิ่ง 3 กิโลเมตร

 วัน เวลา การแข่งขัน

 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

 Start & Finish : โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

 ปล่อยตัวเวลา 06:00 น.

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3,000 คน

 กลุ่มอายุการสมัคร

 ชาย : อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

 หญิง : อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 อายุตรงตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน (การคิดอายุ คิดจาก พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ พ.ศ. เกิด)

 มีหลักฐานทางราชการ อาทิ บัตรประชาชน

 ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านไม่สามารถให้ผู้อื่นลงแข่งขันแทน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 ค่าสมัคร

 ค่าสมัครทุกประเภท คนละ 300 บาท พร้อมรับเสื้อ 1 ตัว

 ช่องทางการรับเสื้อ / หมายเลขประจำตัว (Bib No.) / คูปองลุ้นรับรางวัล

1 รับด้วยตนเองในวันศุกร์ที่ 18 - วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ที่สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-590-8028, 02-590-8573, 02-590-8162, 090-197-8241 ติดต่อ นางศิริเพ็ญ โพธิ์สีสด และนางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง

2 รับที่หน้างาน (โรงพยาบาลศรีธัญญา) วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 04:30 น. ถึง 05:00 น.

*โดยแสดงบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนในการรับเสื้อ

 กติกา

 ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านจุด Check point และแสดงสัญลักษณ์มารับรางวัล

  การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 รางวัลการแข่งขัน

1 ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 3 ในระยะ 10 กิโลเมตร ทั้ง 6 กลุ่มอายุชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ถ้วยรางวัลพระราชทานรวม 36 ถ้วย)

2 ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 5 ในระยะ 5 กิโลเมตร แยกชาย-หญิง จะได้รับถ้วยรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ถ้วยรางวัลพระราชทานรวม 10 ถ้วย)

3 ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยในทุกระยะ จะได้รับเหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ


กำหนดการโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

 เวลา 04.30 น. ลงทะเบียน (รับเสื้อ / หมายเลขประจำตัว (Bib No.)

 เวลา 05.00 น. นักกีฬาทุกประเภทรวมตัว ณ จุด Start

 เวลา 05.15 น. อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวรายงาน และองค์ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน

 เวลา 05.30 น. กิจกรรม To be No 1 Dancercise (เพื่อWarm-up)

 เวลา 06.00 น. เริ่มปล่อยตัวนักกีฬา ระยะทาง 5 กม. (Fun Run ไม่มีการแข่งขัน) และระยะทาง 10 กม. (Mini Marathon มีการแข่งขัน)

 เวลา 06.10 น. เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กม. (Fun Run ไม่มีการแข่งขัน)

 เวลา 07.30 น. ผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกรายการ เข้ารายงานตัว

 เวลา 08.00 น. พิธีการมอบของที่ระลึก และมอบรางวัล

 เวลา 08.30 น. ปิดการแข่งขัน

 *ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และขออภัยในความล่าช้า


เส้นทางการวิ่ง


ติดต่อฯ

สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เวลาติดต่อ : ภายในเวลาราชการ

โทรศัพท์ : 02-590-8028, 02-590-8573, 02-590-8162, 090-197-8241

ติดต่อ นางศิริเพ็ญ โพธิ์สีสด และนางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง

โทรสาร : 02-149-5524

E-mail : depressionrun2017@gmail.comการชำระเงิน

ช่องทางรับสมัคร

1 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://plan.dmh.go.th/mm2017

2 สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วิธีการจ่ายเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน

1 ชำระด้วยตัวเองที่สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

2 โอนเงินทาง ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

เลขที่บัญชี 142-0-24237-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี โครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนกรมสุขภาพจิต

หมายเหตุ กรณีจ่ายค่าสมัครฯ มากกว่า 1 คน ให้แจ้งรายชื่อแยกรายบุคคล พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

ช่องทางแจ้งการโอนเงินมี 3 ช่องทางดังนี้

  แจ้งผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์:

โดยทำการ Login เข้าระบบอีกครั้ง (หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว)จะปรากฏหน้าจอแบบฟอร์มการโอนเงิน“รายละเอียดส่วนตัว” แล้ว กดปุ่ม คลิกเพื่อส่งรายละเอียดจะปรากฏหน้าจอ “แบบฟอร์มส่งใบเสร็จรับเงิน” และทำการ Upload ไฟล์ใบเสร็จเข้าระบบ แล้วกด Submit

หมายเหตุ : ถ้าหากผู้สมัครท่านใดไม่สามารถ Upload ไฟล์ใบเสร็จการโอนเงินเข้าทางระบบออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อสอบถาม หรือ ส่งหลักฐานผ่านช่องทาง ดังนี้(เลือกเพียง 1 ช่องทาง)

1  ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครพร้อมรายละเอียดมาที่ E-mail : depressionrun2017@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่องว่า หลักฐานการโอนเงินโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน กรมสุขภาพจิต

2  กลุ่ม LINE : DepressionRun2017

QR Code