ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
   คนเป็นโรคหัวใจควรกินยาต้านเศร้า???...
   ใช้จินตนาการจัดการกับความเครียด???...
   การฝึกผ่อนคลายความเครียด...
   ความเครียดและการบริหารความเครียด ตอนที่ ...
   เติมพลังสร้างสมองอัจฉริยะ ตอนจบ...
   เติมพลังสร้างสมองอัจฉริยะ ตอนที่ 1...

     สืบค้นจากฐานข้อมูล
    Help

สืบค้นโดยระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม
  ผลสำรวจชี้วัยรุ่นติดมือถือมักขี้หง...
  เตือนใส่ใจบุตรหลาน แก้โรคติดการพนั...
  สธ.เตือนคอรสจัดกินเค็มปี๋เสี่ยงควา...
  ผลวิจัยเตือนผู้หญิงอ้วน เพิ่มความเ...
  โพลล์พนันบอลโลก ถึงขั้นใช้แฟนเดิมพ...
  เสพติดอินเตอร์เน็ต (จบ) (25/5/49)...
อ่านบทความทั้งหมด.. อ่านข่าวทั้งหมด..
Spacer Background
Spacer Background

รายงาน และสถิติ

  การดำเนินงานปีงบประมาณ 2549 

  สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต 

  การบริการด้านสุขภาพจิต 

  ดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพจิต

  การบริการให้คำปรึกษา

  ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 


ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิจัย

  สุขภาพจิตและจิตเวช

  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต


แบบทดสอบสุขภาพจิต
ได้รับการรับรองจากกรมฯ

  แบบวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ ใหม่ปี 47 (TMHI-54) 

  แบบวัดความสุขคนไทย ฉบับ 15 ข้อ ใหม่ปี 47 (THI-15)  

  แบบคัดกรองฆ่าตัวตาย

  แบบคัดกรองซึมเศร้า

  แบบประเมินแอลกอฮอล์

  คัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

  คัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

  แบบคัดกรองโรคจิต (pdf)

  เครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิต

  General Health Questionnaire

  แบบวัดความเครียดสวนปรุง

  แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

  แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน

  แบบทดสอบอื่นๆ....
ติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text
 
ท่านกำลังเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์สำรองกรมสุขภาพจิต (Mirror Site)
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หลักของกรมสุขภาพจิตได้ที่ url
http://www.dmh.go.th

การช่วยเหลือและเยียวยาทางจิตใจกรณีคลื่นยักษ์ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน    

 Thai Version   :     English Version

>>>>>> ISO กรมสุขภาพจิต   
   < < < < < < < ศูนย์ปฏิบัติการ
 Call Center บริการออนไลน์ด้านปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
 ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมส์และอินเตอร์เน็ต
 ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพจิต
          ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพจิต
          ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพจิตแยกตามกลุ่มปัญหา
          ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพจิตทาง E-Mail
   หน่วยบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
          สถาบันจิตเวช
          โรงพยาบาลจิตเวช
          ศูนย์สุขภาพจิต

 E-books กรมสุขภาพจิต
          ด้าน.. สุขภาพจิต  
          ด้าน..ซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 
          ด้าน..ความฉลาดทางอารมณ์
          ด้าน ..ยาเสพติด
          ด้าน..ให้การปรึกษา (counseling)
          ด้าน.. ครอบครัว 
E-Books ทั้งหมดคลิกที่นี่...
  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิต
              
=: ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสอบราคา :=

ประกาศ !! รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต และกำหนดวันประเมินสมรรถนะ วันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารกรมสุขภาพจิต .. รายละเอียดครับ ..  


เชิญหน่วยงานในสังกัด!! กรมสุขภาพจิต ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดส่งข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริหารบุคคล เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (HR Scorecard) ในวันที่ 26-28 เมษายน 2549 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น >> โดย กองการเจ้าหน้าที่ .. รายละเอียดที่นี่ครับ ..  


วารสารมาใหม่ !! กรมสุขภาพจิต ขอเชิญผู้สนใจ Download วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2549 ได้ที่หัวข้อ link ภายใต้ e-Book ค่ะ หรือ Download ที่นี่ค่ะ 


ประกาศ !! รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ภาคพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2549 รอบที่ 2 ...ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ค่ะ...  


กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ปี 2549 !! กรมสุขภาพจิต ขอเชิญชม ผลการแข่งขันกีฬาของกรมสุขภาพจิต ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2549...ได้ที่นี่ค่ะ...  


วีดีโอ แถลงข่าวกับสื่อมวลชน นโยบายผลงานกรมสุขภาพจิตในด้านสถานการณ์การฆ่าตัวตายของประเทศไทยในปี 2548 คลิกที่นี่ครับ. 


เชิญชมภาพวีดีโอ Script VDO ล่าสุด "งานระบาดวิทยา ในการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย" ชมได้ที่ค่ะ  


 

 


 

บทความด้านสุขภาพจิตน่ารู้

ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

บทความจากระบบ 1667 

ความคิดสร้างสรรค์ 

เชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
"จินตนาการของลูก" 

      เด็กอายุ 6-11 ปี 

      เด็กอายุ 3-5 ปี 

จินตนาการที่กว้างไกล 

การเลี้ยงลูกให้มีความคิดสร้างสรรค์ 


Line"

Others DMH's Service.

FAQ 

แนะนำ-ติชม 

ถาม-ตอบ 

รับสมัคร  

สอบราคา  

แผนผังเว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์ 1323 

Download 


Line"

DMH'S เว็บไซต์

ISO กรมสุขภาพจิต 

ศูนย์ฯ MCC 

To Be No.1 

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 

โรงพยาบาล/สถาบัน 

ศุนย์สุขภาพจิต 

หน่วยงานส่วนกลาง 

ห้องสมุด 


Line"

เว็บไซต์แนะนำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กระทรวงสาธารณสุข 

WHO Reports. 

เว็บไซต์ DRGs 

ชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
705,077  Visitors
Since August 01, 2002.

16  Active UsersTop   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ

Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.


กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster

                 

  ปฎิรูปกฏหมายไทย