ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222
Spacer Background

สายด่วนสุขภาพจิต

  DMH's Home

  MainPage

  เกี่ยวกับระบบ 1667

  แนะนำการใช้งาน

  โครงการประกันสุขภาพ

  หน่วยงานที่ให้บริการ

  TOP TEN

  Download
ติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Textข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานบริการของกรมสุขภาพจิต


รหัส 4110 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-4370200 ถึง 8 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป เฉพาะช่วงเช้าเวลาแปดโมง ครึ่งถึงเที่ยง ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ทาง โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง ได้แก่
- คลินิกผู้สูงอายุ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลาแปดโมงเช้าถึงเที่ยง
- คลินิกโรคระบบประสาท เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลาแปดโมง เช้าถึงเที่ยง
- บริการตรวจสุขภาพไปศึกษาต่อต่างประเทศ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลาแปดโมงเช้าถึงสามโมงเย็น
- คลินิกจิตเวชวัยรุ่น เปิดให้บริการวันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี ระหว่างเวลา แปดโมงเช้าถึงเที่ยง
- คลินิกบริการปรึกษาสุขภาพทางเพศ หรือคลินิกเติมรัก เปิดให้บริการในวันพุธ พฤหัสบดี เวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ที่ หมายเลข 02-437-7061 ในระหว่างเวลาแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น และหลังสี่โมงเย็น ไปแล้วใช้บริการปรึกษา ได้ที่หมายเลข 02-439-0392

รหัส 4111 โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-525-0981-5 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไปทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินสามารถมาใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังเปิดให้ บริการ ตรวจรักษาเฉพาะทางได้แก่
- คลินิกผู้สูงอายุ เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ ระหว่างเวลา แปดโมงเช้าถึงเที่ยง
- คลินิกโรคทางระบบประสาท เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคาร ระหว่างเวลา แปดโมงเช้าถึงเที่ยง
- คลินิกสารเสพย์ติด เปิดให้บริการเฉพาะวันพุธ ระหว่างเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น
- คลินิกโรคลมชัก เปิดให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา แปดโมงเช้าถึงเที่ยง
- คลินิกซึมเศร้า เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ ระหว่างเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น
- คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เปิดให้บริการเฉพาะวันพุธแรกของเดือน เวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษา ได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

รหัส 4112 โรงพยาบาลราชานุกูล
โรงพยาบาลราชานุกูล ตั้งอยู่ที่ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-4601 ถึง 5 เปิดให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน และพัฒนาการล่าช้า ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตครอบครัวด้วย
หากต้องการใช้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ที่ หมายเลข 02-640-2037 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รหัส 4113 ศูนย์สุขวิทยาจิต หรือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ศูนย์สุขวิทยาจิต หรือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 6 เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-246-1195 และ 02-245-7833 เปิดให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น นอกจากนี้ทางโรงพยาบาล ยังเปิดให้บริการปรึกษาปัญหา สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นด้วย
หากต้องการใช้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-245-7798 ระหว่างเวลาแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่ง ยกเว้นวันหยุดราชการ

รหัส 4114 โรงพยาบาลนิติจิตเวช
โรงพยาบาลนิติจิตเวช ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-889-9191 เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วย โรคจิตเวชที่มีปัญหาทางคดีร่วมด้วย นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางได้แก่
- คลินิกสารเสพย์ติด เปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น
- คลินิกคลายเครียด เปิดให้บริการวันอังคาร ระหว่างเวลาแปดโมงครึ่งถึงเที่ยง
- คลินิกผู้สูงอายุ เปิดให้บริการวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลาแปดโมงครึ่งถึงเที่ยง
- คลินิกนิติจิตเวช เปิดให้บริการวันศุกร์ ระหว่างเวลาแปดโมงครึ่งถึงเที่ยง
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-889-9082 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

รหัส 4115 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ซอยเทศบาล 19 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-384-3381 ถึง 3 บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชเด็กในวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันอังคาร ระหว่างเวลาแปดโมงครึ่งถึงเที่ยง และบริการตรวจรักษาจิตเวชผู้ใหญ่เฉพาะวันอังคาร เวลาแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเย็น
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-394-1846 ในระหว่างเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงครึ่งทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

รหัส 4116 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตั้งอยู่ที่ถนนพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป ภาวะปัญญาอ่อนและพัฒนาการล่าช้า รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคดีและยาเสพย์ติดทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาล ยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางได้แก่ คลินิกคลายเครียด คลินิกผู้สูงอายุ เป็นต้น
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่ หมายเลข 077-312-991 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

รหัส 4117 โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งอยู่ที่ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-280-228 ถึง 47 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป ภาวะปัญญาอ่อน และเด็กพัฒนาการล่าช้า รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคดีและยาเสพย์ติดด้วย
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิก คลายเครียด คลินิกผู้สูงอายุและให้บริการปรึกษาเรื่องเพศ
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่ หมายเลข 053-276-750 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

รหัส 4118 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-312-550 ถึง 4 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป ภาวะปัญญาอ่อนและ เด็กพัฒนาการล่าช้า รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคดี และยาเสพย์ติดทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางได้แก่ คลินิกคลายเครียด คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกจิตเวชเด็กหรือวัยรุ่น เป็นต้น
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่ หมายเลข 045-312-550 ถึง 4 ต่อ 310 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รหัส 4119 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-271-667 ถึง 9 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป ตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาล ยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางได้แก่
- คลินิกคลายเครียด เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น
- คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เปิดให้บริการเฉพาะวันพุธ ระหว่างเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น
- คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคารกับวันศุกร์ ระหว่างเวลาแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลข 044-271-671 ในเวลาราชการ

รหัส 4120 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งอยู่ที่ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-227-422 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป ภาวะปัญญาอ่อน และเด็กพัฒนาการล่าช้า รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคดี และยาเสพย์ติด นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาล ยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางได้แก่ คลินิกคลายเครียด คลินิกผู้สูงอายุ เป็นต้น
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลข 043-227-422 ต่อ 3200 นอกเวลาราชการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รหัส 4121 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ตั้งอยู่ที่ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 042-593-110 ถึง 12 เปิดให้บริการตรวจรักษา โรคจิตเวชทั่วไปทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางได้แก่ คลินิกคลายเครียด คลินิกรักษาแบบจิตสังคมบำบัด เป็นต้น
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลข 042-593-136 ในเวลาราชการ และหมายเลข 042-593-110 ถึง 12 นอกเวลาราชการ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รหัส 4122 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอหยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-267-281 ถึง 8 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป คลินิกคลายเครียด และคลินิกให้คำปรึกษาทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง ได้แก่
- คลินิกผู้สูงอายุ เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น
- คลินิกยาเสพย์ติด และคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เปิดให้บริการเฉพาะวันพุธ เวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น
- คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เปิดให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดี เวลาบ่ายโมง ถึงสี่โมงเย็น
หากต้องการใช้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่ หมายเลข 056-267-280 ในเวลาราชการ และหมายเลข 056-267-279 นอกเวลาราชการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รหัส 4123 โรงพยาบาลจิตเวชเลย
โรงพยาบาลจิตเวชเลย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 042-814-893 ถึง 98 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป ภาวะปัญญาอ่อนและพัฒนาการล่าช้า รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคดีและยาเสพย์ติดทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

รหัส 4124 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 037-261-798 เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคจิตเวชทั่วไป ภาวะปัญญาอ่อน และพัฒนาการล่าช้า รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคดีและยาเสพย์ติดทุกวัน เว้นวันหยุด ราชการ

รหัส 4125 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-890238 ถึง 44 เปิดให้บริการตรวจรักษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็ก และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีคลินิกเฉพาะทางดังนี้
- คลินิกฝังเข็ม เปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลาเก้าโมงเช้า ถึง สิบโมงเช้า
- คลินิกปรึกษาโรคทางพันธุกรรม เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคาร ระหว่างเวลาเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็น
- คลินิกการศึกษาพิเศษ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น
- คลินิกกายภาพบำบัด เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็น
หากท่านต้องการบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ โทรเข้ามาปรึกษาได้ที่หมายเลข 053-890245 ในวันและเวลาราชการ

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp