ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : การรักษาและป้องกันโรคสมองเสื่อม กลุ่มปัญหา : ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 

รหัส 4012 การรักษาและป้องกันโรคสมองเสื่อมการรักษาโรคสมองเสื่อมโดยไม่ใช้ยา สามารถทำได้ดังนี้คือ

1. ช่วยทำกิจวัตรประจำวันให้ผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยในระยะต้นเมื่อรู้ตัวว่ามีปัญหา หลงลืมจะรู้ สึกหงุดหงิด โมโหง่าย หรือหวาดกลัวญาติสามารถช่วยลดความกังวล และความ เครียดให้ผู้ป่วยได้ โดยทำ กิจกรรมต่างๆ เช่นการเตรียมอาหาร การทำความสะอาด การจัดวางของใช้ของผู้ป่วยให้เป็นที่มองหาง่ายติด ปฏิทินใบใหญ่ๆ ทำเครื่องหมายกาก บาทเมื่อผ่านไปแต่ละวัน ทำป้ายเตือนความจำ ทำตารางเวลาให้ เป็นต้น

2. ลดปัญหาในการสื่อสารและการใช้ภาษา พูดคุยกับผู้ป่วยใช้คำถามตรงๆ ไม่ซับซ้อน มีเพียง ใจความเดียวในแต่ละประโยค

3. เมื่อผู้ป่วยมีอาการระแวง และกล่าวโทษผู้อื่น ผู้ดูแลไม่ควรโต้เถียงเพราะการอธิบายเหตุผล ใดๆ ไม่มีประโยชน์ ควรพูดคุยด้วยความนุ่มนวลและเบี่ยงเบนความสนใจไปยังกิจกรรมอื่น อธิบายให้ คนอื่นๆ ในครอบครัวรับรู้และเข้าใจผู้ป่วย

4. การเดินไปเดินมาโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย ผู้ดูแลควรตรวจสอบว่าผู้ป่วยมีปัญหาในการขับถ่าย ปัสสาวะ อุจจาระหรือไม่ เนื่องจากผู้ป่วยจะหลงลืมทิศทาง จึงกลายเป็นเดินไปเรื่อยๆ เพราะว่าปวดถ่ายแต่ หาสถานที่ไม่พบ จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย สงบ ไม่มีสิ่งรบกวน บางครั้งเสียงรบกวนอาจกระตุ้นให้ผู้ ป่วยกลัว จึงผุดลุกผุดนั่ง เดินไปเรื่อย ๆ ได้

5. นอนไม่หลับ เป็นปัญหาที่ทำให้ญาติเดือดร้อนที่สุด ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ดูแลให้ผู้ป่วยออกกำลังกายในตอนกลางวัน และให้ยานอนหลับตามแผนการรักษาของแพทย์ในรายที่จำเป็น

การรักษาโดยการใช้ยา มักใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยสร้างปัญหา เช่น สับสน วุ่นวาย ก้าวร้าว ซึมเศร้า หรือนอนไม่หลับ เดินไปมา แต่ต้องระมัดระวังผลข้างเคียงของยา โดยต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์

สำหรับการป้องกันโรคสมองเสื่อม สามารถทำได้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุ หลอดเลือดสมองอุดตัน ป้องกันไม่ให้เกิดความดันโลหิตสูง เบาหวานกำเริบ และควรได้รับการรักษาอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอจากแพทย์ นอกจากนี้อาหารเสริมบางชนิดยังช่วยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ เช่น ใบแปะก๊วย ถั่วเหลือง น้ำเต้าหู้ มะละกอ เป็นต้น

ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่ม สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย: คุณสุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ - พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp