ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : อาการของโรคสมองเสื่อม กลุ่มปัญหา : ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 

รหัส 4011 อาการของโรคสมองเสื่อมอาการของโรคสมองเสื่อม แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

1. ระยะแรก

จะสูญเสียความจำ ลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดไม่นาน เช่นเช้านี้กินข้าวหรือยัง ผู้ป่วยจะจำ ไม่ได้ หรือซื้อของ 5-6 อย่าง จะจำไม่ได้ว่าซื้ออะไรมาบ้าง และชำระเงินไปเท่าไรนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วย จะเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆ ในเวลาใกล้เคียงกัน

2. ระยะต่อมา

จะหลงมากขึ้น หลงลืมเวลาและสถานที่ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่สร้างปัญหา เช่น ปัสสาวะผิดที่ ตื่นและหลับผิดเวลา เดินไปเดินมาไม่หยุด อารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนไป เช่น ก้าวร้าว หรือ แสดงออกทางเพศไม่เหมาะสม

3. ระยะสุดท้าย

จะเริ่มจำคนใกล้ชิดและครอบครัวไม่ได้ ไม่รู้จักตนเอง จำไม่ได้ว่าตนเองคือใครช่วย เหลือตนเองไม่ได้เลย ควบคุมอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้ เดินน้อยลง และใช้เวลาเกือบทั้งหมดนอนบนเตียง

ซึ่งช่วงระยะเวลาของโรคในผู้ป่วยแต่ละคนอาจช้าเร็วต่างกันไป

หากคุณมีข้อสงสัยและอยากปรึกษาเรื่องนี้ โทรมาได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย: คุณสุนันท์ จำรูญสวัสดิ์ - พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp