ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาใครดี กลุ่มปัญหา : ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น 

รหัส 3820 เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาใครดี


คนเราเกิดมาย่อมมีปัญหา และทุกปัญหาย่อมแก้ไขได้เสมอ บางคนสามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยตนเอง บางคนต้องการปรึกษากับผู้อื่นก่อนการตัดสินใจ ส่วนใหญ่มักมีคำถามกับตนเองว่าคนที่เราจะ ปรึกษานั้น เขาจะสามารถเก็บความลับของเราได้หรือไม่ ไว้วางใจได้แค่ไหน เต็มใจที่ จะให้เราปรึกษา หรือเปล่า และเขาจะช่วยเหลือเราได้ไหม หากคุณยังไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครด ให้ทบทวนดูว่าคุณไว้วางใจใคร มากที่สุด และใครล่ะคือคนที่คุณเชื่อถือและมั่นใจว่าจะช่วยให้คำปรึกษาแก่คุณได้

คนกลุ่มแรกที่คุณน่าจะไปปรึกษาด้วย ได้แก่ เพื่อนสนิท หรือคนรัก เพราะเขา เหล่านั้นเป็น คนที่คุณรู้จัก และเขาก็รู้จักคุณดีด้วย

ลำดับต่อมาคือ คนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติสนิท คนเหล่านี้ จะมีแต่ความรัก ความเข้าใจ และหวังดีต่อคุณอย่างจริงใจ และเขายังมีประสบการณ์ชีวิตที่จะช่วยให้ คำปรึกษาแก่คุณได้ด้วย

ในการปรึกษาปัญหาคุณอาจจะปรึกษากับคนหลายๆ คนเพราะจะมีได้แนวทาง ในการแก้ ปัญหาหลายๆ ทาง คุณจะได้เลือกทางที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ

หากคุณไม่มีบุคคลดังกล่าว หรือมีแต่ไม่มั่นใจว่าเขาจะให้คำปรึกษาแก่คุณได้ ยังมีเจ้าหน้า ที่สาธารณสุขใกล้บ้านคุณ และตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่สังกัด กรมสุขภาพจิตคอยให้ บริการปรึกษาอยู่ด้วย อย่าอายที่จะขอรับคำปรึกษา หรือถ้าคุณยังไม่กล้าจะใช้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ ก็ไดที่หมายเลข 02-526-3342 แล้วคุณจะพบทางออกของปัญหา อย่าลืมว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้เสมอ

โดย: คุณสินีนาฏ จิตต์ภักดี - พยาบาลวิชาชีพ 8 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp