ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : เด็กหนีเรียน กลุ่มปัญหา : ปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก 

รหัส 3732 เด็กหนีเรียน


การที่เด็กหนีเรียนนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ เด็กรู้สึกไม่มีความสุขใน การเรียนเข้ากับเพื่อนฝูง ไม่ได้ อึดอัดกับกฎระเบียบของโรงเรียน มีปัญหาสุขภาพกายทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน มีปัญหาครอบครัวทำ ให้ไม่มีกะจิตกะใจจะเรียน หรืออาจเป็นเพราะถูกเพื่อนชักชวนและกดดันให้หนีเรียนก็ได้

ดังนั้นเมื่อพ่อแม่ทราบจากทางโรงเรียนว่าเด็กหนีโรงเรียนก็อย่าเพิ่งโมโห หรือทำโทษเด็กขอให้ตั้ง สติ พยายามควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองให้ได้ แล้วพยายามมองเด็กอย่างเข้าใจและเห็นใจ เรียกเด็กมาคุย บอกกับเด็กว่าพ่อกับแม่รักเขา สิ่งที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันคิด ช่วยกันหาสาเหตุ ที่แท้จริงของการหนีเรียน และ ช่วยกันแก้ไขเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว อย่างน้อยที่สุดพ่อและแม่ก็จะได้รับรู้อารมณ์ และความรู้ สึกนึกคิดภายในใจของเด็กว่าเขารู้สึกอย่างไรและทำไมถึงมี พฤติกรรมอย่างนี้ ให้งดการลงโทษโดยการดุด่า หรือเฆี่ยนตีเด็กเด็ดขาดเพราะจะทำให้เหตุการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้พ่อแม่ควรประสานกับทางโรงเรียนให้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้เด็กได้เข้าไปมีส่วนร่วม เด็กจะได้รู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่อตนเองและต่อโรงเรียน หรือหาครูพิเศษสอน ซ่อมเสริมในสิ่งที่เด็กเรียนตาม ไม่ทัน หากยังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษากับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือเฉพาะตัว หรืออาจพา ไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจทั้งสภาพจิตใจและระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กเพื่อจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงจะได้ให้การช่วยเหลือเด็กให้ดีขึ้นต่อไป

หากคุณมีปัญหาและต้องการปรึกษา โทรมาได้ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น หมายเลข 02-245-7798 ในเวลาราชการ

โดย: คุณกาญจนา วณิชรมณีย์ - นักจิตวิทยา 7 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp