ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : เด็กขี้อาย กลุ่มปัญหา : ปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก 

รหัส 3726 เด็กขี้อาย


เด็กบางคนอาจขี้อาย ไม่ค่อยกล้าพูดในบางสถานการณ์หรือกับคนบางคน พ่อแม่ควรสังเกต และไม่ ควรบังคับให้เด็กต้องพูด หรือตำหนิเมื่อเด็กไม่ยอมพูด แต่ควรชักชวนให้ทำกิจกรรม ต่างๆ เช่น การให้ของ แก่ผู้อื่น การช่วยเหลือผู้ที่เด็กกว่าหรืออ่อนแอกว่า เพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจ และภูมิใจในตัวเอง


พ่อแม่ควรยึดหลักในการฝึกเด็กให้เลิกขี้อายดังนี้ คือ

- ชักชวนเด็กให้เริ่มการให้หรือการเล่นกับเด็กที่เล็กกว่าหรือวัยเดียวกัน

- พ่อแม่และผู้ใหญ่ควรชมเชยส่วนดีของเด็ก แล้วจูงใจให้เด็กได้พัฒนาส่วนดีนั้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

- ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความฉับไว และมีความกระตือรือร้น ใน การกล้าแสดงออก

- สำหรับเด็กเล็ก ควรเปิดโอกาสให้ช่วยตนเอง เช่น กินข้าวเอง ดื่มน้ำเอง แม้จะหกเลอะเทอะบ้าง แต่เด็กจะพอใจและภูมิใจที่ตนเองทำได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง และ กล้าแสดงตนมากขึ้น

ถ้าคุณต้องการปรึกษาปัญหานี้ในรายละเอียด กรุณาโทรมาได้ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น หมายเลข 02-245-7798 ในเวลาราชการ

โดย: คุณจริยา วัฒนโสภณ - นักจิตวิทยา 8 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp