ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : สาเหตุของการฆ่าตัวตาย กลุ่มปัญหา : ปัญหาการฆ่าตัวตาย 

รหัส 3610 สาเหตุของการฆ่าตัวตาย


การฆ่าตัวตายมีหลายสาเหตุรวมๆ กันมิได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ สาเหตุที่ พบมากคือ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเอดส์ โรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยมักคิดว่าอยู่ไปก็จะเป็นภาระต่อคน ใกล้ชิด หรือไม่ผู้ป่วยก็จะรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากโรคจนไม่อยากมีชีวตอยู่อีกต่อไป

หลายคนที่คิดฆ่าตัวตายเป็นเพราะรู้สึกเหงา ว้าเหว่ น้อยใจ สับสน โดดเดี่ยว เพราะไม่ สามารถปรับตัวเข้ากับคนในครอบครัว ในโรงเรียน และในที่ทำงานได้ หรือไม่บุคคลนั้นก็กำลังเผชิญ ปัญหาที่เลวร้าย กดดัน และบีบคั้นจนต้องใช้ความตายเป็นทางออกให้หลุดพ้นจากเหตุการณ์นั้นหลายคนอาจ มีปัญหาหนักใจในหน้าที่การงาน ภาระหนี้สิน การดูแลครอบครัว จนไม่อยากจะแบกรับภาระนั้นอีกต่อไป รวมทั้งการสูญเสียคนรัก สูญเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน จนหมดสิ้นความภาคภูมิใจในตนเอง ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเราคิดฆ่าตัวตายได้

ถ้าคุณรู้สึกสิ้นหวังในชีวิต อย่าเพิ่งคิดฆ่าตัวตาย ลองโทรมาคุยกับเราที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง เราเข้าใจความรู้สึกของคุณ และจะเป็นเพื่อนร่วมทางต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกับคุณ และจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณตลอดไป

โดย: คุณสดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ - นักสังคมสงเคราะห์ 7 โรงพยาบาลศรีธัญญา

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp