ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : วิธีการรักษาโรคเอดส์ กลุ่มปัญหา : ปัญหาโรคเอดส์ 

รหัส 3513 วิธีการรักษาโรคเอดส์


ในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่มีวิธีการรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้แต่ก็มีวิธีการรักษาการติดเชื้อเฉพาะอย่างได้ และการรักษาอาจช่วยให้ชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ยืนยาวขึ้น การรักษาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การรักษาและป้องกันโรคแทรกซ้อน โรคติดเชื้อและอาการอื่นๆ เช่น เป็นไข้ ท้องเสีย น้ำหนักลด ซึ่งในปัจจุบันมียาที่จะรักษาโรคติดเชื้อแทรกซ้อนหลายชนิดด้วยกัน

2. การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ แม้จะยังไม่มียาชนิดใดที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ แต่มียาที่สามารถช่วยหยุดยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเอดส์ได้ เช่น ยา AZT เป็นต้น

3. การรักษาที่มุ่งเสริมหรือกระตุ้นภูมิต้านทานที่เสียไปในปัจจุบันมีการทดลองยาหลายตัว ในกลุ่มนี้ และคาดว่าหากใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสเอดส์ น่าจะได้ผลการรักษาที่ดี

4. การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ได้แก่ การให้คำปรึกษา การให้กำลังใจ การสงเคราะห์ด้านอาชีพ รวมทั้งการรักษาทางจิตใจเพื่อผ่อนคลายความกดดันจากหลาย ๆ ด้าน


นอกจากการรักษาเหล่านี้แล้ว การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเองก็เป็นสิ่งสำคัญ การออกกำลัง กายอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ ละเว้นของมึนเมาหรือยาเสพย์ติด การลดความเครียด และความวิตก กังวลด้วย การทำสมาธิ และการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวัง ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้

หากคุณยังมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย: คุณอารียา ทรงสิทธิโชค - นักจิตวิทยา 4 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp