ภาพบนสุดภาพที่ 2 English Language  English /  English Language Thai.  
ภาพ m222

   หัวข้อ : คนโมโหร้าย กลุ่มปัญหา : ปัญหาบุคลิกภาพ 

รหัส 3116 คนโมโหร้าย
คนโมโหร้าย เป็นคนที่แสดงความโกรธด้วยการระเบิดอารมณ์อออกมาอย่างรุนแรง ทั้งคำพูดและการกระทำ เช่น ดุด่า สบถถ้อยคำหยาบคาย ทำลายข้าวของ ลงมือลงไม้กับคนใกล้ชิด ทำให้เกิดความเสียหาย และเสียสุขภาพจิตทั้งของตัวเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด นอกจากนี้คนที่สุขภาพไม่ดี มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ เป็นต้น การโมโหอย่างรุนแรง จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ถ้าคุณเป็นคนโมโหร้ายและต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีอารมณ์เย็นลง ควรเริ่มต้นจากการทบทวนดูว่าส่วนใหญ่คุณโมโหเรื่องอะไร เรื่องเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร คุณอาจพบว่า เรื่องที่คุณโมโหส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากเป็นเช่นนั้น คุณควรให้อภัยในความบกพร่องที่เกิดขึ้น บางเรื่องที่เป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่แก้ไขได้ยาก การแสดงความโกรธไม่ได้ช่วยให้เปลี่ยนแปลงนิสัยคนได้ คุณควรหันมาปรับใจให้ยอมรับลักษณะเหล่านั้นจะทำให้โมโหน้อยลง และบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ควรโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเพราะไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องเสียอารมณ์ดี ๆ ของคุณไป

คนส่วนใหญ่มักโมโหร้ายกับคนใกล้ชิด ซึ่งการทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการรังแกคนที่ รักเรา ดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่าโมโห ควรเตือนตัวเองว่าจะส่งผลเสียต่อตัวคุณเองและคนใกล้เคียง ต้องพยายามทำอารมณ์ให้สงบเร็วที่สุด เช่น การสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกช้า ๆ พร้อมทั้งนับหนึ่ง ถึงสิบ หากไม่ได้ผลอาจจะใช้วิธีการเดินออกจากสถานการณ์ที่ทำให้โกรธ เมื่ออารมณ์สงบลงแล้ว จึงค่อยกลับมาพูดจาทำความเข้าใจกันใหม่ด้วยเหตุด้วยผล หมั่นถามตัวเองว่า "คนที่เราโกรธนั้นเคยทำอะไรดี ๆ ให้เราบ้าง" และ "เราเองเคยทำอะไรให้เขาโกรธบ้าง" เมื่อคิดได้ความรู้สึกก็จะดีขึ้น หลังจากนั้นให้ระบายความโกรธในทางที่เหมาะสม เช่น การออกแรงทำงานมาก ๆ จนได้เหงื่อ หรือเล่นกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับคนที่มีคนใกล้ชิดโมโหร้าย ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังโกรธ ควรพยายามรับฟังด้วยท่าทีสงบ อย่าเพิ่งโต้แย้งใด ๆ จะทำให้เขาสงบอารมณ์ลงได้เพราะไม่มีใครกระตุ้นหรือ โต้ตอบ หากมีโอกาสควรพูดคุยถึงผลเสียและคอยเตือนให้ควบคุมอารมณ์ หรืออาจจะคอยรับฟังเมื่อเขาต้องการพูดระบายความรู้สึกได้

เรื่องของการโมโหร้ายนี้ ถ้าลองพยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วไม่ได้ผลควรไปพบ จิตแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป หรืออาจขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย: คุณเยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ - นักจิตวิทยา 7 สำนักพัฒนาสุขภาพจิต

BottomBackground
BottomBackground
Top   |   Home   |   ถาม-ตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   รายงาน และสถิติ
BottomBackground
BottomBackground
Intranet   |   แบบทดสอบ   |   1667   |   ฐานข้อมูลวิจัย   |   ฐานข้อมูลวิจัยพยาบาล.
BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground BottomBackground
BottomBackground
BottomBackground
© 2001-2004 Department of Mental Health. All Rights Reserved.  Contact WebMaster
BottomBackground
กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. Tel. 0-2951-1300-29. เครือข่ายมหาดไทย. 821-8000.
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th/main.asp